VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Phi-líp 3:1
Pastor Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 820 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 7:22:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1,12-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/22/2018; 324 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 22:33:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/10/2016; P: 4/14/2016; 684 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:34:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10; Ê-phê-sô 1:18-23; Thi-thiên 66:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/24/2016; P: 4/26/2016; 844 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 16:43:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 491 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 22:18:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2011; 527 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 17:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/14/2014; 781 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 10:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 744 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 17:26:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 393 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 10:59:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 730 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/14/2020 20:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.