VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Bước Ngoặc Trong Đời Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.37 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn

Lu-ca 9:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.32 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

2 Sa-mu-ên 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 58.32 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 724 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 16:36:57
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài

Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài

Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 418 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6.35 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Cam Kết Với Chúa

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 15:16:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Bắt Cho Chúng Tôi Những Con Chồn Nhỏ

Nhã-ca 2:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 55.87 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tôi Với Chúa

Thi-thiên 63
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:10/8/2017; P: 10/13/2017; 456 xem 4 lưu
Xem lần cuối 44.55 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bền Đỗ Đức Tin

Giu-đe 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 13:28:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.42 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 786  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng