VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bày Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 6:38:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 267 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tổn Thương

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 391 xem 5 lưu
Xem lần cuối 23.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 44 xem
Xem lần cuối 40.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tinh Thần Và Tiêu Chuẩn Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 52.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 7:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mục Đích Sự Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 265 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 5:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thân Thể Là Đền Thờ

Thân Thể Là Đền Thờ

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 529 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 5:15:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/18/2018; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lòng Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 31 xem
Xem lần cuối 9.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 868  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.