VietChristian
VietChristian
httl.org

Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật

Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật

Sáng-thế Ký 40:0-41:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2018; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 24.26 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Động Lực Tấn Tới

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 403 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.57 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Chìa Khóa Của Mọi Phước Hạnh

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 119 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.28 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Thử Thách Và Cám Dỗ

Thử Thách Và Cám Dỗ

Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 505 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 3:28:18
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Giữ Gìn Sự Hiệp Một

Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 332 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 3:3:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Cuộc Đời Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 4:24:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bắt Đầu Mới Cho Người Mất Danh Giá

Bắt Đầu Mới Cho Người Mất Danh Giá

Giô-suê 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 3:3:6
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tinh Thần Trong Chúa, Phước Hạnh Bị Xem Nhẹ

Thi-thiên 133
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 77 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.31 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Sự Ban Cho Không Tả Xiết

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2018 19:59:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Mộng Và Thật

Mộng Và Thật

Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 587 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12.34 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 808  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng