VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên

Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên

Thi-thiên 19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.26 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương

Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 669 xem 9 lưu
Xem lần cuối 53.72 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sống Trong Cây Sự Sống

Ga-la-ti 1; Sáng-thế Ký 2:8-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 80 xem
Xem lần cuối 12.17 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Truyền Đạo Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 65 xem
Xem lần cuối 54.49 giây
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Điều Gì Buộc..!

Ma-thi-ơ 18:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 62 xem
Xem lần cuối 9.23 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 407 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 11:51:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Cầu Nguyện Trong Đức Tin

Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 8/14/2017; 116 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 11:13:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đừng Buồn Mà Nên Vui!

Gia-cơ 1:2-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 658 xem 8 lưu
Xem lần cuối 52.34 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 990 xem 13 lưu
Xem lần cuối 53.03 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Người Nam Tôn Kính Chúa

Sáng-thế Ký 6:9-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/18/2017; P: 8/10/2017; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 13:18:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 773  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng