VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Yêu Nhau Trái Ấu Cũng Tròn

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 225 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.92 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Hôn Nhân

Ma-la-chi 2:14-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/12/2017; 474 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8.63 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 361 xem 10 lưu
Xem lần cuối 13.15 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Cha Mẹ Và Con Cái

Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 159 xem
Xem lần cuối 5.08 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
8 Điều Cần Làm Để Bắt Đầu Một Năm Mới Đầy Phước Hạnh

8 Điều Cần Làm Để Bắt Đầu Một Năm Mới Đầy Phước Hạnh

Châm-ngôn 4:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/22/2017; P: 2/9/2017; 510 xem 7 lưu
Xem lần cuối 46.77 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 255 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 2:28:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Tết Ta Nơi Xứ Người

Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1205 xem 11 lưu
Xem lần cuối 46.62 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Giải Cứu Để Phục Vụ

Mác 10:35-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 224 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 2:28:18
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 446 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2017 22:21:4
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Có Chúa Giê-xu, Đời Tôi Thấy Thỏa Lòng

Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 247 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 2:28:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 725  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng