VietChristian
VietChristian
httl.org

Người Nam Tài Đức

Người Nam Tài Đức

Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.35 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Cảnh Tượng Trái Ngược

E-xơ-ra 9:18-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 583 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 13:42:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin
An Nghỉ Trong Chúa

An Nghỉ Trong Chúa

Hê-bơ-rơ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2017; P: 6/17/2017; 298 xem 6 lưu
Xem lần cuối 27.15 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái

Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái

Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:33:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Cùng Chạy Với Những Con Người Vĩ Đại Của Chúa: Giô-suê

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 136 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:36:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Lòng Ngay Thẳng

Lòng Ngay Thẳng

Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-24
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 438 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 14:9:8
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Công Vụ Đức Thánh Linh

Giăng 16:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 612 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:42:8
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tương Giao Mật Thiết

Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 872 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 12:11:17
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đẹp Hay Độc II

1 Sa-mu-ên 25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/28/2017; P: 5/31/2017; 820 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 9:6:29
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Lựa Chọn Quan Trọng Của Người Cha

Giô-suê 24:14-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/18/2017; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:2:45
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 759  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng