VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nếu Chúa Chẳng Tiếc

2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 675 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 17:5:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6; Giăng 1:1-5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta

Giăng 35:5-10; Mác 7:31-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 57.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 17:14:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cây Vả Tâm Linh

2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 460 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 15:7:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ban Cho

Ban Cho

Thi-thiên 85
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 179 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 12:50:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa Bằng Cách Hết Lòng Phục Vụ

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 326 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ma-ra-na-tha

1 Cô-rinh-tô 16:22b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 155 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 13:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Giữ Gìn Và Giải Cứu

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 6:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 501 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:20:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.