VietChristian
VietChristian
httl.org

Một Đời Sống Có Ý Nghĩa

Một Đời Sống Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 19:15:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Sự Lựa Chọn Của Bạn Khiến Đời Sống Tốt Hơn

Truyền-đạo 4:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 262 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.05 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Họ Nghĩ Gì Khi Mất Hết

Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 670 xem 6 lưu
Xem lần cuối 56.01 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Quyết Định Đầu Năm

Những Quyết Định Đầu Năm

Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1175 xem 13 lưu
Xem lần cuối 20.80 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Sữa Và Thịt Của Lời Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 85 xem
Xem lần cuối 9.93 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Phục Vụ: Điều Vừa Quí, Vừa Khó

Phục Vụ: Điều Vừa Quí, Vừa Khó

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 76 xem
Xem lần cuối 15.26 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Lòng Thờ Phượng Nhiệt Thành

Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.90 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Mục Đích Hội Thánh

1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.68 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Nếu Tôi Là Tỷ Phú

Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 931 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 17:50:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Đấng Christ Và Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 449 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 18:29:33
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 717  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng