VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Công Việc Của Chúa

Giăng 9:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 297 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.03 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Giải Cứu Giữa Gian Nguy

1 Sa-mu-ên 19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 19.79 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vũ Khí Thuộc Linh

Ê-phê-sô 6:17b
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/12/2017; P: 3/21/2017; 353 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 18:55:1
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 2)

Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 52.06 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cái Yếu Của Người Mạnh Và Cái Mạnh Của Người Yếu

2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 33.90 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sau Chiến Thắng

1 Sa-mu-ên 18
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/12/2017; P: 3/21/2017; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 17:33:37
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Quên Mình Để Giúp Người

2 Sa-mu-ên 12:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 636 xem 9 lưu
Xem lần cuối 50.93 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ (Phần 2)

1 Sa-mu-ên 17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/5/2017; P: 3/14/2017; 557 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 22:15:3
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi

Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi

Ga-la-ti 6:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/19/2017; 336 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5.36 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 195 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 18:18:22
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 734  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng