VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 19:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/28/2019; P: 5/2/2019; 205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 945 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 18:19:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Ma-la-chi 3:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 49.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 1371 xem 28 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 1:59:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 1107 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 21:41:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 1221 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 22:39:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 590 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 23:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 1615 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:22:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 19:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 916  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.