VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Linh Tôn Giáo

Giăng 9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/4/2018; P: 11/6/2018; 324 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 10:15:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tạ Ơn Phải Lẽ

2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 140 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Giữa Nghịch Cảnh

2 Sa-mu-ên 15-16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/19/2018; P: 8/25/2018; 954 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khen Chê Của Đời

Khen Chê Của Đời

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 558 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 7:51:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/4/2018; 333 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Nói Khó Nghe

Ê-sai 56:1-8; Mác 7:24-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Sao Để Không Ai Lẻ Loi Một Mình?

Phi-líp 2:1-11; Phi-líp 2:4
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/16/2018; P: 9/28/2018; 630 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rào Chắn Nhút Nhát Và Tuổi Tác

Giê-rê-mi 1:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/21/2018; 438 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:51:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lòng Thương Xót

Lòng Thương Xót

Mác 6:30-44
Mục Sư Đặng Chính
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rượu Ngon

Rượu Ngon

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 10:15:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 872  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.