VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Người Bạn Lúc Nửa Đêm

Lu-ca 11:5-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/18/2018; 209 xem 9 lưu
Xem lần cuối 25.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rượu Ngon

Rượu Ngon

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 10:15:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tại Sao Chúng Ta Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Tại Sao Chúng Ta Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 57:7; Thi-thiên 58:3-8; Thi-thiên 47:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2018; P: 12/13/2018; 8 xem
Xem lần cuối 58.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mảnh Đất Nào Của Bạn?

Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:23:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Để Bạn Đi Một Mình

Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 579 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 7:54:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhìn Biết Chúa

Nhìn Biết Chúa

Thi-thiên 139
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:48:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Sống Thánh Thiện

1 Phi-e-rơ 1:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/2/2018; 520 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 19:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Tội Nghiệp

Lu-ca 6:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 354 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:54:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Lắng Nghe

Mác 10:46-52
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/7/2018; P: 10/15/2018; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Của Lễ Báp Tem Trong Nước

Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 110 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:55:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.