VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 576 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 769 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 9:35:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hy Vọng Chắc Chắn Nhất

1 Cô-rinh-tô 15:1-19
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/10/2018; 630 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:17:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lễ Tạ Ơn = Hoài Niệm + Hoài Ân

Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 132 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao

Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao

Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2018; 884 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 23:30:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Đóng Đinh Chúa Lần Nữa

Hê-bơ-rơ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/11/2018; P: 11/22/2018; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kính Sợ Chúa Và Giữ Các Điều Răn Ngài

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 51 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 8:51:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mỹ Đức Người Tin Chúa

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 337 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:22:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Đến Gần Chúa

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 780 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 11:53:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hạnh Phúc Gia Đình

Hạnh Phúc Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 804 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 2:0:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.