VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 572 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2003; 469 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 2:34:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/5/2014; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 6:5:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/30/2007; 357 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 6:4:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/3/2008; 340 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 3:56:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/11/2005; 413 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 2:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 570 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/3/2003; 477 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 21:1:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2010; 299 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 3:4:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/15/2013; 191 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 14:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  983 / 996  Tiếp  Cuối

973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.