VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Rô-ma 15:14-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/31/2021; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 54.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/21/2021; P: 11/22/2021; 37 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 20:9:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/24/2021; P: 10/25/2021; 108 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 14:47:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:12-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2020; P: 4/3/2020; 1608 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/7/2021 2:5:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:1-2,11-16; Các Quan Xét 7:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/30/2021; P: 6/1/2021; 492 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 18:16:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25,28-39
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:9/19/2021; P: 9/24/2021; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 13:53:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:29-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/31/2021; P: 11/5/2021; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/7/2021 3:21:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8
Mục Sư Ngô Tấn Sĩ
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 18:18:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 2284 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 15:40:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 3813 xem 51 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 13:25:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 1053  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.