VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Mùa Yêu Thương

Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Ai Và Tại Sao Phải Tạ Ơn?

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Của Lễ Báp Tem Trong Nước

Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 110 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:55:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Giữ Gìn Và Giải Cứu

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 510 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 486 xem 6 lưu
Xem lần cuối 23.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Biết Ơn Chúa

Thi-thiên 9:1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 14:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Số Mệnh Và Ẩn Số X Trong Phương Trình Xmas

Thi-thiên 139:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:12:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tạ Ơn Phải Lẽ

2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 140 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Người Cao Thượng

Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 40 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 15:32:7
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.