VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đừng Đóng Đinh Chúa Lần Nữa

Hê-bơ-rơ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/11/2018; P: 11/22/2018; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nơi Đời Đời Ở Đâu

Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/4/2018; P: 11/22/2018; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lễ Tạ Ơn = Hoài Niệm + Hoài Ân

Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 132 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Tỉnh Hồn Nhau

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:33:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sức Mạnh Của Lòng Biết Ơn

Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:31:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 54 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Theo Người Lãnh Đạo

Hê-bơ-rơ 13:1-8; Thi-thiên 134:1-3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 517 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 172 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:14:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 299 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.