VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:1-9; Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/21/2020; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:49:41
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/19/2020; P: 1/21/2020; 173 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 4:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 17:41:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 59 xem
Xem lần cuối 2/13/2020 18:11:46
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 13:28:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 167 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 14:59:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 18:36:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/16/2020; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 8:9:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 286 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 21:23:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-26
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 222 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 12:5:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 947  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.