VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 85:6; E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 968 xem
Xem lần cuối 1/4/2021 16:40:43
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1291 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 2:22:54
Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1153 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 20:35:26
Đọc   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1016 xem
Xem lần cuối 1/24/2021 4:37:7
Đọc   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:1-7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 928 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 1:45:17
Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:07; Sáng-thế Ký 6:5-8:22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 967 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 5:25:19
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2424 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 9:41:23
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23:14-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1331 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 19:19:18
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:01-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1283 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 12:38:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:8-12
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 983 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2021 10:13:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  932 / 1005  Tiếp  Cuối

922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.