VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1056 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.01 phút
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:4-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 725 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 664 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 60 xem
Xem lần cuối 3.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/1/2008; 1246 xem
Xem lần cuối 4.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/15/2017; P: 4/18/2017; 806 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/14/2008; 1970 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/5/2014; 640 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.