VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khải-huyền 6:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/20/2011; 1783 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/3/2014; 991 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/18/2013; 1273 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/13/2009; 1057 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1035 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 598 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/15/2019; P: 10/13/2019; 18 xem
Xem lần cuối 6.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Các Quan Xét 16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1543 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 836 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 166  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.