VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 22:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/18/2014; 418 xem 4 lưu
Xem lần cuối 25.83 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:12-16
Rev. Michael Proud
C:7/27/2014; 582 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/3/2016; 315 xem
Xem lần cuối 3.46 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 621 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 745 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:32-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/3/2013; 627 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/13/2014; 355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.73 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 484 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 139  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.