VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Xứ Thánh Và Đất Thánh

Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2013; 411 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giận Dỗi

Giận Dỗi

Giô-na 4:
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/2/2010; 2358 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình Tịnh

Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/31/2016; P: 8/5/2016; 860 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.93 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Đến Với Chúa Để Được Nghỉ Ngơi

Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 728 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáu Cách Tỏ Lòng Yêu Kính Chúa

Sáu Cách Tỏ Lòng Yêu Kính Chúa

Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/26/2009; 1674 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ra Đi Để Trở Lại

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/5/2013; 432 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đầu Phục Thay Vì Tự Điều Khiển

Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2018; P: 1/14/2019; 228 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giô-suê Mãi Luôn Là Vậy

Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/3/2014; 345 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nền Tảng Tin Lành

2 Phi-e-rơ 1:16-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 661 xem
Xem lần cuối 7.95 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Lan Tỏa Hương Thơm Của Chúa

Nhã-ca 4:16; 2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 212  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.