VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1619 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1992 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/25/2013; P: 12/25/2014; 1249 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:35-40
Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
C:4/18/2010; 1952 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 3364 xem 32 lưu
Xem lần cuối 5.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-12,22-26,39-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/7/2007; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:15-16; Ô-sê 4:6; Rô-ma 7:15; Rô-ma 7:17
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/12/2010; 1094 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2225 xem 31 lưu
Xem lần cuối 8.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 309  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.