VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1877 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 123 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/16/2012; 1242 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 886 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 272 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 528 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7.56 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 272 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 333 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 503 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 1740 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 132  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.