VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2002; 1990 xem
Xem lần cuối 11/30/2020 20:14:4
Xem  Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 527 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:13:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/21/2019; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6; Mác 9:23; Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:1; Ma-thi-ơ 21:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/16/2014; 1898 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/1/2015; P: 11/11/2015; 1158 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:27-34
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/24/2014; 1462 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:10:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:8:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2013; 625 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:7:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/11/2011; 2009 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:6:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  123 / 163  Tiếp  Cuối

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.