VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1149 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:27:42
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 326 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:26:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:39-40; 1 Giăng 5:1-5,11-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 704 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:25:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1297 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/12/2009; 1576 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:25:18
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2012; 2459 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:24:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 708 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:24:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/18/2013; 1857 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:24:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 572 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:23:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  125 / 283  Tiếp  Cuối

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.