VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 4:7-16
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:12/23/2012; 1150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:29:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 878 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:29:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 556 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:28:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:1-17
Pastor Michael Proud
C:2/23/2014; 656 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:28:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2011; 2413 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:27:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2012; 1278 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/27/2011; 1038 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:26:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:13-20; Gióp 2:1-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 698 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 7:1-23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/8/2010; 611 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1650 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:25:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  133 / 197  Tiếp  Cuối

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.