VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 2667 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:11:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/31/2014; 1541 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:8:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2015; P: 6/19/2015; 1557 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/5/2013; 1745 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:7:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:12-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 775 xem
Xem lần cuối 12/13/2019 16:4:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:2:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2013; 1717 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:1:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2009; 2650 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:0:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/19/2014; 1403 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 15:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/13/2014; 1275 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 15:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  157 / 168  Tiếp  Cuối

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.