VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Cội Nguồn Yêu Thương

1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/8/2013; 826 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:29:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh

Làm Vững Mạnh

2 Sa-mu-ên 7:8-11; Thi-thiên 89:1-4; Rô-ma 16:25-27; Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:25:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quản Trị Cơn Giận

Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2011; 1148 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tiếp Nhận Lời Hứa Bằng Đức Tin

Tiếp Nhận Lời Hứa Bằng Đức Tin

Hê-bơ-rơ 4:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/8/2009; 1140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:25:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Sự Xung Khắc Trong Hội Thánh

Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/17/2013; 2043 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1137 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:24:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đời Sống Được Chúa Phấn Hưng

Công-vụ các Sứ-đồ 26:12-18
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 882 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 3:23:23
Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Tống Cựu Nghinh Tân

Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 189 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân

Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 191 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:14:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thay Thói Quen, Đổi Tính Cách

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/3/2014; 913 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 3:14:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 162  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.