VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Khải Tượng Của Hội Thánh Bạn Là Gì?

Ê-sai 54:2-5
Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 587 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 487 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Vinh hiển của Chúa đổ xuống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/26/2004; 417 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thương Người Như Thể Thương Thân

Thương Người Như Thể Thương Thân

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1765 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chọn, Chuộc, Chiếu Sáng

Ê-sai 43:1-7
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/28/2014; 1099 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tất Cả Là Của Chúa

Thi-thiên 24:1-6
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/24/2017; 659 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Tin và Sự Vô Tín

Đức Tin và Sự Vô Tín

Ma-thi-ơ 17:14-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/6/2008; 1390 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lý Do Cảm Tạ

Lý Do Cảm Tạ

Thi-thiên 103:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2013; 940 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Kết Quả Và Gia Tăng (Phần 2)

Hãy Kết Quả Và Gia Tăng (Phần 2)

Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 303 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Chúa Dùng

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 980 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 185  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.