VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/6/2012; 1825 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 2223 xem 43 lưu
Xem lần cuối 5.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 67 xem
Xem lần cuối 5.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/18/2010; 2107 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:6-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/1/2013; 617 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21; Gia-cơ 3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/29/2011; 1160 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2011; 785 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/30/2015; P: 9/5/2015; 1738 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 375 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:9; Giăng 13:35; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/17/2019; 70 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.