VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 14:1-15:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/25/2013; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:43:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/6/2010; 495 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 1722 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 39:4-7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 705 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:42:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thầy Trương Công Đạt
C:8/12/2007; 222 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 6:41:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/6/2016; 430 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:40:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2014; 786 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:40:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7; Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/9/2011; 947 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:39:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 771 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-46
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 525 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:35:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 132  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.