VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Sử-ký 14:1-16:1-14
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 816 xem
Xem lần cuối 10/15/2019 5:4:34
Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 740 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:3:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-16
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/7/2010; 810 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:3:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 522 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:59:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 815 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:58:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1761 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:57:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2009; 3132 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:55:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:18-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:54:58
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-7; 1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/14/2013; 586 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:53:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 164  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.