VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1914 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 563 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 17:18; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 864 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/28/2021; P: 3/3/2021; 363 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2378 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2010; 2400 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 1867 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1254 xem 28 lưu
Xem lần cuối 13.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 1918 xem 44 lưu
Xem lần cuối 14.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 923 xem 6 lưu
Xem lần cuối 14.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 302  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.