VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-19:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 774 xem
Xem lần cuối 9.94 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:26-6:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 962 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1654 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 688 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:23
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/23/2000; 2090 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/2/2014; 1501 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-5
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:1/20/2013; 715 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 387 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/1/2012; 1585 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 201  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.