VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/8/2012; 803 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Bí Quyết Chia Sẻ Phúc Âm Của Phao Lô

Bí Quyết Chia Sẻ Phúc Âm Của Phao Lô

1 Cô-rinh-tô 2:1-5
Mục Sư Phan Minh Hội
C:9/18/2011; 1735 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 8 xem
Xem lần cuối 10.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hạnh Phúc Gia Đình

Hạnh Phúc Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 804 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11.49 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Ô-sê 6:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.16 phút
Đọc  Chia sẻ
Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời

Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 567 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Nam Trung Tín

Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 335 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Biết Ơn Chúa

Biết Ơn Chúa

Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/22/2009; 1829 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Được Đức Chúa Trời Ở Cùng

Được Đức Chúa Trời Ở Cùng

1 Sa-mu-ên 3:19-20
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/24/2008; 3621 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tinh Thần Giáng Sinh Yêu Thương

Tinh Thần Giáng Sinh Yêu Thương

Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 482 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 181  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.