VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 61:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/13/2010; 820 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:20:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:4-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1338 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 19:19:53
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/18/2008; 827 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:19:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:5-7; Ma-thi-ơ 5:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 327 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:18:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:3-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 797 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:16:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1529 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:15:40
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/28/2013; 264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:14:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1203 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:14:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:5-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/3/2013; 2594 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2009; 3112 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:14:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 103  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.