VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/10/2010; 2309 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:23:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 852 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:21:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 642 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:18:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:8/18/2018; P: 9/28/2018; 663 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:16:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 420 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:12:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/23/2012; 874 xem
Xem lần cuối 4/7/2020 19:12:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/1/2012; 710 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2159 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:8:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 710 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:7:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19-14; Hê-bơ-rơ 10:19-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/1/2018; P: 4/13/2018; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:7:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 100  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.