VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 4:1-10
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:7/28/2013; 380 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:6:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1214 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:5:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-6
Mục Sư Dương Thạnh
C:7/1/2003; 2677 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:5:23
Xem  Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:4:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1417 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:4:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/17/2013; 1003 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:4:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 8:3:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 911 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 7:59:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 850 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 7:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 184  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.