VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Ti-mô-thê 2:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2012; 1882 xem 11 lưu
Xem lần cuối 15.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/17/2008; 1990 xem 10 lưu
Xem lần cuối 16.11 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/18/2011; 1899 xem 7 lưu
Xem lần cuối 17.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-2
Rev. Doug Kellum
C:4/1/2012; 441 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 4:16; 2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 391 xem 4 lưu
Xem lần cuối 17.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1576 xem 4 lưu
Xem lần cuối 19.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:03-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1842 xem 9 lưu
Xem lần cuối 19.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/19/2017; P: 11/21/2017; 517 xem 5 lưu
Xem lần cuối 20.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.