VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 2:9-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 1079 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 2334 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 5:9-6:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/23/2009; 2246 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 882 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10.26 phút
Xem  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2014; P: 11/26/2014; 1482 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/18/2017; 436 xem 8 lưu
Xem lần cuối 15.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 882 xem 6 lưu
Xem lần cuối 15.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/10/2014; 1071 xem 15 lưu
Xem lần cuối 15.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 537 xem 6 lưu
Xem lần cuối 16.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 279  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.