VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hầu Việc Chúa Chẳng Phải Vô Ích Đâu

1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/27/2018; P: 5/31/2018; 118 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Chúa Đã Yêu Thương Thế Gian

Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 261 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 10 xem
Xem lần cuối 17.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Liên Hệ Với Đấng Christ

Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 460 xem 4 lưu
Xem lần cuối 17.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi

Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi

1 Giăng 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/24/2010; 2673 xem 16 lưu
Xem lần cuối 18.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Động Lực Tấn Tới

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 646 xem 17 lưu
Xem lần cuối 18.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ai Tin Ta Thì Sẽ Sống

Giăng 11:17; Giăng 21-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 765 xem 6 lưu
Xem lần cuối 18.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1303 xem 12 lưu
Xem lần cuối 19.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phúc Âm Vào Đời

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 382 xem 4 lưu
Xem lần cuối 19.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kiên Trì Cầu Nguyện

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 448 xem 7 lưu
Xem lần cuối 21.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 185  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.