VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:11/20/2016; P: 11/22/2016; 1203 xem 10 lưu
Xem lần cuối 34.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23:14-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1236 xem
Xem lần cuối 34.33 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/30/2011; 2728 xem 20 lưu
Xem lần cuối 35.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1529 xem 24 lưu
Xem lần cuối 35.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/13/2011; 481 xem 3 lưu
Xem lần cuối 41.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 1273 xem 27 lưu
Xem lần cuối 41.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:10/14/2018; P: 10/23/2018; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/4/2009; 484 xem
Xem lần cuối 42.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/19/2017; 1127 xem 31 lưu
Xem lần cuối 43.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:12-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/6/2013; 1607 xem 10 lưu
Xem lần cuối 43.75 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.