VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1628 xem 38 lưu
Xem lần cuối 49.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/15/2018; 716 xem 19 lưu
Xem lần cuối 49.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/30/2011; 1835 xem 7 lưu
Xem lần cuối 49.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2592 xem 2 lưu
Xem lần cuối 49.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/16/2014; 1325 xem 18 lưu
Xem lần cuối 50.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1256 xem 23 lưu
Xem lần cuối 54.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/20/2014; 1657 xem 28 lưu
Xem lần cuối 54.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 669 xem 2 lưu
Xem lần cuối 54.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 55.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 864 xem
Xem lần cuối 55.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 152  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.