VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Các Ngươi Phải Sanh Lại

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 191 xem 2 lưu
Xem lần cuối 42.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/2/2012; 1291 xem 16 lưu
Xem lần cuối 43.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xem Xét  Đường Lối Mình

Xem Xét Đường Lối Mình

A-ghê 1:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/12/2010; 1143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 43.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Hối Bất Hận

Gia-cơ 5:16; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/21/2016; P: 2/27/2016; 622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 43.73 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Chữa Lành

Chữa Lành

2 Các Vua 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2010; 1636 xem 8 lưu
Xem lần cuối 44.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bánh Của Sự Sống Đời Đời

Giăng 6:22-40
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/19/2009; 771 xem
Xem lần cuối 44.76 phút
Đọc  Chia sẻ
Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Ma-thi-ơ 24:3-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 986 xem
Xem lần cuối 45.76 phút
Xem  Chia sẻ
Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 7 xem
Xem lần cuối 45.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đằng Sau Hiện Cảnh

Đằng Sau Hiện Cảnh

Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 271 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Mời Của Chúa

Lời Mời Của Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 608 xem
Xem lần cuối 46.13 phút
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.