VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 13:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 561 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:13:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 370 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/11/2010; 1256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:11:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 342 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:11:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 674 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:10:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2011; 2275 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:10:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/6/2012; 1197 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:7:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 686 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:7:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2011; 968 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:6:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/9/2014; 709 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 17:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 178  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.