VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Coi Chừng Tên Bắn Sẻ

Thi-thiên 91:1-16; 1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2009; 1207 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 17:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 91, 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 91, 1 Phi-e-rơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Daegu, Korea, Republic of3312.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Hãy Đến Bết-lê-hem (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Sau Lễ Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.