VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Coi Chừng Tên Bắn Sẻ

Thi-thiên 91:1-16; 1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2009; 1248 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 16:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 91, 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 91, 1 Phi-e-rơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, , US491.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)34
2Biết Đếm Các Ngày (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
3Sẽ Là Sự Trở Lại Vĩ Đại Nhất Lịch Sử (Phần 1) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Đức Chúa Trời Của Gia-cốp (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
5Hội Thánh Cần Sự Phục Hưng (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.