VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 5:15-17; Ga-la-ti 6:10
Minh Nguyên
C:5/10/2020; P: 5/16/2020; 495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 50.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/21/2011; 2294 xem 7 lưu
Xem lần cuối 50.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2021; P: 4/22/2021; 268 xem 14 lưu
Xem lần cuối 50.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1945 xem 22 lưu
Xem lần cuối 50.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 1216 xem 19 lưu
Xem lần cuối 50.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/16/2010; 2300 xem 26 lưu
Xem lần cuối 51.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:2-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/2/2021; P: 5/4/2021; 49 xem 5 lưu
Xem lần cuối 51.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 93 xem 4 lưu
Xem lần cuối 51.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:17-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/21/2021; P: 3/24/2021; 365 xem 4 lưu
Xem lần cuối 51.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:5/2/2021; P: 5/8/2021; 195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 52.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.