VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Sa-mu-ên 6:17-20a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 22:1:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 2677 xem 46 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 22:0:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1989 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 22:0:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 2106 xem 43 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:57:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/6/2010; 1632 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 772 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2014; P: 11/26/2014; 1566 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:54:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/28/2016; P: 3/3/2016; 780 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:54:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 2683 xem 57 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/29/2013; 1505 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 21:53:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  134 / 235  Tiếp  Cuối

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.