VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Gióp 42:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2020; P: 5/7/2020; 1335 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:29:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/5/2019; P: 5/9/2019; 962 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 2390 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:28:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:5-20
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:12/2/2012; 1155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:27:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; Giăng 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2010; 896 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:27:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:18; Gia-cơ 4:6; Ê-phê-sô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 609 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-48; Ê-sai 49:6
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 80 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/26/2017; P: 4/2/2017; 628 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:25:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1474 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:24:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 659 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:24:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  138 / 273  Tiếp  Cuối

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.