VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Thi-thiên 1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2010; 1813 xem 6 lưu
Xem lần cuối 25.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 15:1-12; 2 Sa-mu-ên 18:1-5; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/20/2010; 2321 xem 8 lưu
Xem lần cuối 27.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 684 xem 2 lưu
Xem lần cuối 27.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/26/2008; 968 xem 4 lưu
Xem lần cuối 27.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2013; 1141 xem 8 lưu
Xem lần cuối 29.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/31/2009; 2555 xem 17 lưu
Xem lần cuối 30.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 1185 xem 5 lưu
Xem lần cuối 30.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/25/2011; 1129 xem 5 lưu
Xem lần cuối 31.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2009; 1246 xem 6 lưu
Xem lần cuối 31.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 373 xem 1 lưu
Xem lần cuối 32.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 242  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.