VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 338 xem 6 lưu
Xem lần cuối 38.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Vũ Ngọc Văn
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 1240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 38.75 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2005; 595 xem 5 lưu
Xem lần cuối 39.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/20/2021; 179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2009; 3507 xem 23 lưu
Xem lần cuối 41.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 999 xem 10 lưu
Xem lần cuối 44.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:11-23
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 2767 xem 53 lưu
Xem lần cuối 44.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 469 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/3/2013; 1323 xem 14 lưu
Xem lần cuối 46.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/30/2012; 514 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 242  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.