VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Bươn Tới Đằng Trước

Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 54 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 1:44:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quăng Đi Mọi Gánh Nặng Tội Lỗi

Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 6:10:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chương Trình Vĩ Đại Nhất Trên Đất

Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 45.62 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tôn Thờ Vua Giáng Thế

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 1:26:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Kính Sợ Chúa Và Giữ Các Điều Răn Ngài

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 75 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 22:33:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Người Cao Thượng

Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 22:44:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 4:18:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Chúa Trên Cả Mọi Điều

Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 83 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:7:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhu Cầu Căn Bản

Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 101 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 5:58:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Kiên Quyết

Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 4:37:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.