VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 64:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/26/2021; P: 9/27/2021; 9 xem
Xem lần cuối 31.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/19/2021; P: 9/23/2021; 66 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:59:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 75 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2021 0:10:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/5/2021; P: 9/13/2021; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/29/2021; P: 9/1/2021; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/22/2021; P: 8/25/2021; 126 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:21-25,32-33,39-40
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 65 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/8/2021; P: 8/9/2021; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 59 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:10-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/18/2021; P: 7/22/2021; 168 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 23:58:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.