VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Yêu Chúa Trên Cả Mọi Điều

Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 49 xem
Xem lần cuối 11/17/2018 4:8:57
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhu Cầu Căn Bản

Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 75 xem
Xem lần cuối 11/17/2018 4:9:0
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Cầu Nguyện Kiên Quyết

Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 4:12:26
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chiên Và Người Chăn

Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 81 xem
Xem lần cuối 11/13/2018 10:41:39
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Khải Tượng Và Ước Mơ

Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 64 xem
Xem lần cuối 11/14/2018 22:46:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quyền Năng Thần Linh

Các Quan Xét 14:5-6; Các Quan Xét 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 54 xem
Xem lần cuối 11/17/2018 8:9:26
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ

Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 6:42:50
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhờ Cậy Danh Giê-hô-va

Thi-thiên 20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 116 xem
Xem lần cuối 11/18/2018 21:4:24
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúng Ta Đựng Gì Trong Bình Đất?

2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 1:53:51
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Môn Đồ Của Chúa Giê-xu

Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/22/2018; P: 7/23/2018; 122 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 5:16:34
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.