VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 17:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 977 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 1:53:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 19:2:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 8:31:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 21:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2016; 335 xem
Xem lần cuối 1/7/2020 9:15:15
Đọc  Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 549 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 0:33:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1585 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 12:38:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 787 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 9:45:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.