VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 4:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 710 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 2:6:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 2:26:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 9:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 221 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 15:34:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 268 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 2:50:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2016; 305 xem
Xem lần cuối 6/3/2019 22:34:5
Đọc  Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 488 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 17:34:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1476 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 6:17:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 758 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 21:48:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.