VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 15:55:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/5/2020; P: 4/7/2020; 79 xem
Xem lần cuối 6/28/2020 9:23:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 16:19:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 448 xem 13 lưu
Xem lần cuối 28.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 0:32:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 11:11:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 329 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 4:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 263 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/28/2020 2:45:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 340 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 13:11:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 810 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/20/2020 7:24:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.