VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 81 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 10:30:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 103 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 7:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 192 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 19:29:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/20/2020; 199 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 5:24:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:23-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/5/2020; P: 7/10/2020; 134 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 21:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 0:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/7/2020; P: 6/10/2020; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 19:4:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 14:12:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:3/1/2020; P: 3/4/2020; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 12:29:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-40
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/23/2020; P: 2/26/2020; 261 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 15:4:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.