VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/2/2021; P: 5/4/2021; 42 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 9:3:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 8:51:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 12:58:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/4/2021; P: 4/9/2021; 111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 4:17:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/28/2021; P: 3/31/2021; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 0:58:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:1-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/21/2021; P: 3/27/2021; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 7:24:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 69:1-19
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/7/2021; P: 3/13/2021; 117 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 9:37:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-26
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/28/2021; P: 3/4/2021; 235 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 20:10:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 20:55:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/14/2021; P: 2/22/2021; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 19:58:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.