VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 20:28
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:9/19/2021; 35 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 22:17:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 23:1-4
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 73 xem 2 lưu
Xem lần cuối 16.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-24; Hê-bơ-rơ 11:17
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:8/29/2021; P: 9/12/2021; 66 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 19:17:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 228 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 10:36:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:7/18/2021; P: 8/13/2021; 71 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 17:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:10/4/2020; P: 8/18/2021; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 15:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 9:1
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:9/20/2020; P: 9/3/2021; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 2:58:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:9/13/2020; P: 8/13/2021; 154 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 19:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 7:1
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:8/16/2020; P: 8/21/2021; 90 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 1:9:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:22-25
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:8/8/2020; P: 8/13/2021; 174 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 1:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.