VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rượu Ngon

Rượu Ngon

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 31 xem
Xem lần cuối 21.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Đến Xem

Hãy Đến Xem

Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 66 xem
Xem lần cuối 55.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Kết Nối Nhau Trong Gia Đình Chúa

Kết Nối Nhau Trong Gia Đình Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2018 0:56:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 630 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2018 0:45:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hai Con Đường

Hai Con Đường

Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/23/2018; P: 9/26/2018; 637 xem 5 lưu
Xem lần cuối 29.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sợ Ai? Ai Sợ?

Sợ Ai? Ai Sợ?

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 554 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 7:53:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Học Bỏ Nhưng Cũng Không Bỏ Học

Học Bỏ Nhưng Cũng Không Bỏ Học

Cô-lô-se 3:1-17
Truyền Đạo Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 20:50:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giữ Đời Sống Thuộc Linh Luôn Vững Mạnh

Giữ Đời Sống Thuộc Linh Luôn Vững Mạnh

Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 367 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 22:27:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tôi Là Chiên Của Chúa

Tôi Là Chiên Của Chúa

Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 503 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 10:3:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 693 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 5:11:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.