VietChristian
VietChristian
httl.org

Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa

Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa

Thi-thiên 130:0-131:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 410 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10.30 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hạnh Phúc Gia Đình

Hạnh Phúc Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 491 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 5:24:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao

Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao

Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2018; 620 xem 8 lưu
Xem lần cuối 44.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nếp Sống Tin Kính

Nếp Sống Tin Kính

Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại

Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại

Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 496 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 16:57:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2018; 584 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 3:54:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khảo Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Khảo Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Ê-phê-sô 2:1-10
Thầy Đặng Ngọc Quốc
C:6/24/2018; P: 7/5/2018; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 0:11:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hai Mối Nợ

Hai Mối Nợ

Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/17/2018; 787 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2018; P: 6/14/2018; 560 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 6:10:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 850 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 4:8:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.