VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2021; P: 4/8/2021; 178 xem 4 lưu
Xem lần cuối 47.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:34a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/2/2021; P: 4/3/2021; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 26.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-53
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:3/21/2021; P: 3/27/2021; 145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 4:53:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/14/2021; P: 3/18/2021; 518 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 14:17:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 297 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 14:55:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/28/2021; P: 3/6/2021; 222 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 15:10:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-7
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/21/2021; P: 2/23/2021; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 6:15:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 359 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 12:58:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2021; P: 2/11/2021; 307 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 18:50:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 43
Truyền Đạo Nguyễn Tuấn Anh
C:1/31/2021; P: 2/5/2021; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 0:31:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 75  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.