VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 63 xem
Xem lần cuối 9.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 607 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:22:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:20:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 6:53:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2019; P: 2/20/2019; 547 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 4:14:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2019; P: 2/15/2019; 605 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 16:30:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 753 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 12:8:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Truyền Đạo Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 7:35:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 701 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:56:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 922 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.