VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 167 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10.50 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 21:21:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17; Ga-la-ti 6:10
Minh Nguyên
C:5/10/2020; P: 5/16/2020; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 15:8:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 42:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2020; P: 5/7/2020; 636 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 14:1:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 1115 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 5:9:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:12-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2020; P: 4/3/2020; 1017 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 7:29:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/22/2020; P: 3/26/2020; 542 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 14:47:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/15/2020; P: 3/20/2020; 515 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 3:40:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-27
Pastor Hồ Long
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 282 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 7:30:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 448 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 17:51:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.