VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Suy Tư Cuối Năm

Suy Tư Cuối Năm

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 674 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 19:32:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Facebook Của Đức Chúa Trời

Facebook Của Đức Chúa Trời

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 537 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:8:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 271 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:38:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Món Quà Giáng Sinh

Món Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 597 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:8:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:8:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 637 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 23:27:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 210 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 7:57:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gặp Chúa

Gặp Chúa

Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 194 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:57:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thân Thể Là Đền Thờ

Thân Thể Là Đền Thờ

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 782 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 5:59:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lòng Thương Xót

Lòng Thương Xót

Mác 6:30-44
Mục Sư Đặng Chính
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:27:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.