VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Tặng Phẩm Vô Giá

Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 916 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:59:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 6:10:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Người Khôn Ngoan

Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 288 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 1:48:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu Biến Đổi Cuộc Đời Mình

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 7:52:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Lu-ca 2:10-11; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 134 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh

Làm Vững Mạnh

2 Sa-mu-ên 7:8-11; Thi-thiên 89:1-4; Rô-ma 16:25-27; Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 296 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 5:30:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Ở Ngoài Cửa

Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 0:44:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Phục Hồi Sứ Điệp Giáng Sinh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/24/2017; P: 12/27/2017; 272 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 5:56:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Mới Sinh Ra Chúa Đã Bị Coi Thường

Ê-sai 53:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/24/2017; P: 12/28/2017; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 9:37:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Đón Nhận Và Đồn Rao Tin Mừng

Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2017; P: 1/4/2018; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng