VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ánh Sáng Của Sự Sống

Ánh Sáng Của Sự Sống

Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:6:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thắp Sáng Ngọn Nến Tâm Linh

Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/24/2018; P: 12/26/2018; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:28:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 104 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lý Do Ngài Đến

Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 166 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:28:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên

Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 28.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Trời Giáng Thế

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:29:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trông Đợi Gì Trong Mùa Giáng Sỉnh

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 5:39:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đến Với Ý Định Tốt Lành

Giăng 3:16-17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/23/2018; 167 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 16:17:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chương Trình Vĩ Đại Nhất Trên Đất

Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 5:48:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Thương Giáng Thế

Ma-thi-ơ 1:18-23
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.