VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 786 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 8:34:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 576 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 17:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 650 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 7:43:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 430 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 9:10:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 481 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 6:25:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 347 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 7:8:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 504 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 15:51:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 553 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 5:26:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 532 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 9:58:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 39  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.