VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 718 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 18:0:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 532 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:38:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 575 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2020 3:52:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 373 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 8:25:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 11:43:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 304 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 7:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 459 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 19:3:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 484 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 17:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 453 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 20:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 513 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:53:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 39  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.