VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 526 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 610 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 1:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 725 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 21:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 598 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 11:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 609 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 12:35:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Pastor Michael Faber
C:2/8/2015; 500 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 1:28:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 655 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 2:28:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 602 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 14:14:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 617 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 1:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 766 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 23:18:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 39  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.