VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2011; 676 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 15:8:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2011; 459 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 7:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2011; 574 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 4:57:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-16
Pastor Michael Faber
C:9/11/2011; 762 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/4/2011; 550 xem
Xem lần cuối 10/13/2021 19:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2011; 659 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 20:48:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:21-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2011; 478 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 7:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:37-54
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2011; 525 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 0:29:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2011; 599 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 17:1:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 480 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 12:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 39  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.