VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 490 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 8:26:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 578 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 23:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 497 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 16:45:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 19:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 495 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 11:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 639 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 5:2:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 529 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 9:21:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 432 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 17:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 553 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 8:41:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 390 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 20:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.