VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 472 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/17/2021 1:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 563 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 17:17:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 8:55:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 391 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 21:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 22:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 615 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 15:57:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 508 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 8:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 413 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 5:57:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 532 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 13:30:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2021 23:40:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.