VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 427 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 16:16:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 508 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/4/2021 13:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 426 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 18:44:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 21:43:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 411 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/4/2021 9:19:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 544 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 13:34:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 447 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 17:19:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 354 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 8:41:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 484 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 12:34:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 329 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:6:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.