VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 367 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 404 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Đoàn Dũng
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 488 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:17:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/4/2018; P: 3/9/2018; 320 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 8:25:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 372 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:41:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 375 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 382 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:26:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 324 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:18:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 428 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 15:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 377 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:52:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.