VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 528 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 14:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Đinh Văn Tư
C:7/5/2015; P: 7/6/2015; 991 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 19:28:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1005 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 2:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 6:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 1:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 370 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 8:17:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 505 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:58:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 405 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 1:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 443 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/27/2019 5:24:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 375 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 12:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 36  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.