VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 386 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 4:23:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 509 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 421 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 8:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 447 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 384 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 14:12:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 645 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:46:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Pastor Michael Faber
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 21:16:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đoàn Dũng
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 957 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 23:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 531 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 9:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 4:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 37  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.