VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 436 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 20:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 525 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:18:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 630 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:28:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 12:26:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 480 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Pastor Michael Faber
C:2/8/2015; 381 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:18:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 568 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 13:48:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 511 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 518 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 648 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:27:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 39  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.