VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 430 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 7:21:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 339 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:38:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 8:48:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 417 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2017; P: 9/20/2017; 521 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 2:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 3:56:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Hà Cẩm Tú
C:8/13/2017; P: 8/18/2017; 506 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 3:45:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 18:24:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 365 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 0:20:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.