VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 231 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 18:42:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 164 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 3:34:2
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 94 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 10:59:48
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 174 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 11:0:21
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/7/2020; P: 6/9/2020; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 22:28:36
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 70 xem
Xem lần cuối 10/14/2020 16:27:23
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 116 xem
Xem lần cuối 10/8/2020 21:42:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 24:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/20/2020; 126 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 12:47:21
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/5/2020 23:58:33
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 14:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:55:19
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.