VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Sa-mu-ên 25:23-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/15/2015; P: 8/19/2015; 1485 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 23:59:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 2154 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 8:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1744 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 6:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 1748 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/10/2021 4:17:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2015; P: 7/28/2015; 2179 xem 26 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 1:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2015; P: 7/28/2015; 1716 xem 30 lưu
Xem lần cuối 6/7/2021 0:17:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2552 xem 27 lưu
Xem lần cuối 6/9/2021 5:40:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2531 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/7/2021 3:56:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1633 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/8/2021 21:23:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2015; P: 6/19/2015; 1667 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 10:5:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.